Google Maps - نقشه گوگل

پرچم خود را در نقشه گوگل به اهتزاز درآورید. امروزه کاربران زیادی برای پیدا کردن کسب و کارها از نقشه گوگل استفاده می کنند. از این فرصت استفاده کنید و جزء اولین نفراتی باشید که تجربه مشاهده داخل یک کسب و کار را از روی نقشه گوگل به کاربران و مشتریان خود پیشنهاد می دهید.

سرویس Google See Inside کسب و کار شما را در مدت زمان بسیار کوتاهی به این نقطه خواهد رساند.