طراحی نقشه های واقعیت افزوده

طراحی نقشه یک هنر است که نیاز به مهارت های طراحی گرافیک، تکنیک های خاص، و یک درک عمیق از تکنولوژی چاپ دارد.  . طراحی نقشه همانند کاتالوگ  و بروشور دارای فرایند تولید و ساخت مشابه در ابعاد و حجم کمتر است .
نقشه راهنما توسط تولید کننده یا ارائه دهنده به مصرف کننده و یا مشتری برای معرفی دقیق و راهنمایی  مشتری ارائه می شود.

سرویس جدیدی از شرکت گوگل به نام (Google See Inside) که به تور مجازی گوگل معروف است یک ابزار جدید در زمینه دیجیتال مارکتینگ است که بهترین راه برای رسیدن به این رویاست.